Navigácia

Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia

Vláda SR schválila uznesením č. 368/2015 z 8. júla 2015 návrh Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Cieľom predmetnej schémy je znižovať bariéry pre návrat odborníkov zo zahraničia a podporiť ich návrat do slovenského akademického prostredia, prípadne do verejného sektora. 

Ministersto poverilo administráciou schémy Centrum vedecko-technických informácii SR, kontaktné údaje: navraty@cvtisr.sk, tel.: +421 2 69 253 133.

Podrobné informácie o programe

Dokument schválený vládou SR
Skočiť na začiatok stránky