» Vysoké školstvo » Praktické informácie » Granty a štipendiá » Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia » Správy o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za jednotlivé roky

Správy o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za jednotlivé roky

Ministerstvo každoročne predkladá vláde SR informáciu o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Informácia obsahuje údaje o administrácii schémy, podmienky, ktoré sa aplikovali na poskytovanie podpory v danom roku, či informácie o podporených pozíciách.