Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov

18.05.2015
     Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, pripravuje pre učiteľov základných škôl odborný seminár, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov. Podujatie sa uskutoční 27. mája 2015 v Kysuckom Novom Meste.
     Seminár sa zameria na prezentáciu práce učiteľov nielen slovenského jazyka a literatúry, ale aj ďalších humanitných a prírodovedných predmetov, ktorí využívajú pri vyučovaní vecné texty a tvoria k nim rôzne druhy úloh – testových položiek. Úlohy sú viazané na východiskový text a u žiakov rozvíjajú čitateľské kompetencie – získavať informácie z neznámeho vecného textu, interpretovať ho a hodnotiť.
     Podujatie chce zdokonaliť profesijné kompetencie učiteľov zamerané na systematickejšie a prierezové prepájanie aktuálnych  poznatkov a dobrých príkladov z čitateľskej gramotnosti do vzdelávacích predmetov a tým prispieť k synergii zvyšovania úrovne vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku