Navigácia

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “

Čítame radi (december 2020)

Nižšie je zverejnený formulár záverečnej správy RP „Čítame radi“, ktorý bol realizovaný v decembri 2020. Školy zapojené do decembrovej výzvy ho vypĺňajú len elektronicky na stránke ministerstva.  

Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť OÚ v sídle kraja. Pripomíname, že nákup kníh bolo potrebné zrealizovať do 15 .3. 2021 a záverečnú správu je treba vyplniť a zaslať do 30. 4. 2021 (cez formulár na stránke ministerstva). Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne do 30. 4. 2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja. Doklady k nákupom kníh si škola necháva u seba na prípadnú kontrolu.

Čítame radi 2 (február 2021)

Školy zapojené do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“, ktorá prebieha v tomto roku, môžu nakupovať knihy do konca septembra 2021. Záverečnú správu budú zasielať do konca októbra 2021 len elektronicky cez formulár, ktorý zverejníme na stránke ministerstva. Nevyužité finančné prostriedky zašle škola v termíne do 31. 10. 2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja. Formulár záverečnej správy zverejníme v priebehu júna a k dispozícií bude do konca októbra 2021.

V prípade problémov nám píšte na citameradi@minedu.sk.

Formulár záverečnej správy (Čítame radi – december 2020) 

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Zoznam odporúčaných kníh (ZVKS, aktualizované 10. 2. 2021)

Katalóg detských kníh 2020

Katalóg detských kníh 2019

Katalóg detských kníh 2018


Štruktúrovaný zoznam kníh (T. Hujdič, V. Barátová, M. Rybár a kol.)

Zoznam kníh so zameraním na geografiu (P. Farárik)

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky