Podávanie prihlášok už iba do stredy

18.02.2013
     Už iba do stredy 20. februára 2013 majú žiaci základných škôl čas na podanie prihlášok o štúdium na umeleckých, športových či bilingválnych stredných školách. Uchádzači o štúdium musia najneskôr dovtedy odovzdať riaditeľovi svojej základnej školy jednu alebo dve prihlášky na takýto typ štúdia. Povinnosťou riaditeľa školy je ich zaslanie na jednotlivé stredné školy, a to do 28. februára 2013.
     Samotné overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností a zručností uchádzačov sa uskutoční v zákonom určenom období od 25. marca do 15. apríla 2013. Konkrétny termín si však určuje každá škola individuálne.
     Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných uchádzačov na jednotlivé stredné školy sú k dispozícii na web stránke Ústavu informácií a prognóz školstva - Školského výpočtového strediska v Michalovciach http://old.svsmi.sk/is/ss/nams/index.asp Kritériá na prijímanie na stredné školy sú uverejnené na web stránke ÚIPŠ - Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Mikuláši http://www.kriteria-nove.svslm.sk/
       
        Michal Kaliňák
        hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku