Podávanie prihlášky na vysoké školy v systéme Centrálnej elektronickej prihlášky na vysokú školu

Popis služby: Na základe uznesenia vlády SR číslo 677 vznikla požiadavka na vypracovanie projektu Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy, ktorý sa zaoberá zavedením služby centrálneho elektronického prihlasovania uchádzačov o štúdium na vysokú školu na všetky stupne štúdia s využívaním garantovaných informácií z Portálu vysokých škôl. Služba zjednocuje administráciu prihlášky, uľahčuje a zefektívňuje prácu uchádzača pri prihlasovaní sa na VŠ – možnosť prihlásenia sa z jedného miesta na rôzne vysoké školy zadávaním údajov iba raz s využitím existujúcich číselníkov a registrov a prepojením prihlášky s funkčnými systémami (napr. elektronická žiacka knižka) a silnou podporou používateľa systému.

Komu je služba určená: Služba je určená uchádzačom o štúdium na slovenské vysoké školy.

Na aký účel služba slúži: Služba umožňuje podať elektronickú prihlášku na vysokú školu záujemcom o vysokoškolské štúdium.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky z webového prostredia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje sa autentifikácia. Na zaslanie prihlášky je potrebná registrácia a následné prihlásenie sa do svojho účtu.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Momentálne sa nevyžaduje, ale plánuje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatnená.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/21

URL volania služby: https://prihlaskavs.sk/sk/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku