Poďakovanie štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča Konferencii biskupov Slovenska

24.02.2012

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo sa chce aj touto cestou poďakovať predsedovi Komisie KBS (Konferencie biskupov Slovenska) pre katechizáciu a školstvo arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za morálne uznanie jeho angažovanosti v oblasti rozvoja škôl.
    
Jaroslav Ivančo si vysoko cení vyzdvihnutie jeho snaženia v budovaní škôl nového typu. Dôvera, akej sa mu dostalo od predstaviteľov duchovného života na Slovensku, ho veľmi teší a zároveň zaväzuje. Aj preto bude naďalej vzdelávanie a duchovný rozvoj mladej generácie aktívne presadzovať ako najvyššie hodnoty našej spoločnosti.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku