Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje písomné vyzvanie pre národný projekt „Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií“.
 
Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/RKZ/NP/2015-3
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR


Dátum vyhlásenia: 17. apríla 2015
Dátum uzávierky: 17. júla 2015

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky