Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 4.2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje Písomné vyzvanie - iniciatíva Jeremie.

Kód písomného vyzvania: OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1
Oprávnený žiadateľ: Európsky investičný fond

Dátum písomného vyzvania: 10. september 2009
Lehota na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 23. september 2009

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky