Petičný výbor odborového zväzu u ministra školstva

28.06.2016
     Minister školstva Peter Plavčan  prijal petičný výbor  Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pod vedením predsedu Pavla Ondeka, ktorý mu doručil Petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva
     V doručenej petícii  sú dve požiadavky:
1. Aby sa financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení vrátilo z Ministerstva vnútra SR výlučne do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

     Súčasťou petície je 4 891 petičných hárkov so 78 030 podpismi občanov SR.
    Minister Plavčan uviedol, že rezort školstva súhlasí s prvou požiadavkou a zašle oficiálne vyjadrenie  do 13. augusta 2016. Čo sa týka druhej požiadavky, minister uviedol, že harmonogram postupu si vyžaduje komplexné riešenie, v ktorom je potrebná  komunikácia  s partnermi zo  ZMOS-u, VÚC a Ministerstva vnútra SR. Dodal, že vo štvrtok  bude o tejto požiadavke informovať aj  na rokovaní  vlády.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku