Peniaze na telocvične dostane viac ako 200 škôl

23.03.2016
     „Teším sa, že tisíce detí dostávajú príležitosť na lepšie športovanie,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler na margo toho, že ministerstvo pošle v týchto dňoch do škôl spolu 10 000 000 eur.
     Za tieto peniaze si môžu vynoviť palubovku, položiť novú strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení.
      O dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa uchádzalo 448 škôl, z toho 203 škôl v rámci kapitálových výdavkov a 346 škôl v rámci bežných výdavkov.
     Komisia nakoniec rozhodla, že peniaze dostane 178 škôl zriadených obcou vo výške 8 003 000 € a 25 škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 997 000 €. 
     V rámci bežných výdavkov sa navrhuje podporiť 70 škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 201 600 € a 276 škôl zriadených obcou vo výške 798 400 €.
     Hoci budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, od minulého roku sa ministerstvo rozhodlo aktívne pristúpiť k zlepšovaniu ich stavu. 
     „Tak, ako sme v minulom roku rozbehli úspešné investície do materských škôl, tak teraz urobíme radosť deťom, ich rodičom a učiteľom vynovenými a novo vybavenými školskými telocvičňami,“ uzatvára J. Draxler.

Podrobné vyhodnotenie výzvy
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku