Oznamy a správy 2010

Pedagógovia sa stále môžu hlásiť do jazykového vzdelávania

     Učitelia základných škôl majú stále možnosť prihlásiť sa do vzdelávania v rámci národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyuč…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dňa 9. júna 2010 v Bratislave zúčastní  na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre operačný program (OP) Vzdelávanie.       Členovia výb…

Minister Ján Mikolaj navštívi základné školy na Orave

     V pondelok 7. júna 2010 zavíta podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na tri základné školy v Žilinskom kraji. Ako prvú navštívi Základnú školu s materskou školou v Beňadove a ná…

Minister Ján Mikolaj otvoril Majstrovstvá Európy v kanoistike na divokej vode

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj včera večer v Bratislave slávnostne otvoril Majstrovstvá Európy v kanoistike na divokej vode. Európsky šampionát sa v Areáli vodných športo…

Centrám olympijskej prípravy odovzdal minister Ján Mikolaj desať mikrobusov

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne odovzdal kľúče od desiatich áut zástupcom centier olympijskej prípravy (COP). Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slove…

Ekonomická univerzita v Bratislave bude mať centrum excelentnosti

     Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave bol dnes 3. júna 2010 predstavený projekt centra excelentnosti „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačn…

Minister Ján Mikolaj ocenil celoživotnú prácu profesora Jaroslava Martinku

     Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si dnes prevzal Veľkú medailu sv. Gorazda pedagóg a vedec prof. Jaroslav Martinka. Ocenenie mu bolo udelené za celoživotnú pedagogi…

Minister Ján Mikolaj odovzdá medailu sv. Gorazda

     Vo štvrtok 3. júna 2010 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne odovzdá medailu sv. Gorazda profesorovi Jaroslavovi Martinkovi a to pri príležitosti 80. výročia jeho na…

Nové excelentné pracovisko na Ekonomickej univerzite v Bratislave

     Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave bude vo štvrtok 3. júna 2010 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja slávnostne otvorené nové excelentné pracovisko. P…

Centrám olympijskej prípravy odovzdá minister Ján Mikolaj desať áut

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zajtra 3. júna 2010 slávnostne odovzdá kľúče od desiatich áut zástupcom centier olympijskej prípravy. Na pôde Športového gymnázia v Bratisl…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji z pohľadu detí predškolského veku

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes v Bratislave uskutočnila odborno-vedecká konferencia Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku. Spoluor…

Centrám olympijskej prípravy odovzdá minister Ján Mikolaj desať áut

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zajtra 3. júna 2010 slávnostne odovzdá kľúče od desiatich áut zástupcom centier olympijskej prípravy. Na pôde Športového gymnázia v Bratisla…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na konferencii Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa zajtra 2. júna 2010 uskutoční v Bratislave odborno-vedecká konferencia Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského …

Otvorenie Majstrovstiev Európy v kanoistike na divokej vode aj za účasti ministra Jána Mikolaja

     Otváracím ceremoniálom sa zajtra 2. júna 2010 v Bratislave začnú Majstrovstvá Európy v kanoistike na divokej vode. Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj podpredseda vlády a minister školstva …

Ani nepriaznivé počasie nepokazilo Deň detí Ministerstva školstva SR

     Vedomostné a športové súťaže, snowboardový simulátor, nafukovací hrad, lezecká  stena či veľká trampolína - to všetko si mohli užiť deti v nedeľu 30. júna 2010 počas Dňa detí Ministerstva škol…

Na Slovensku začne pracovať Dátové centrum pre výskum a vývoj

     V priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline bude v utorok 1. júna 2010 otvorené nové vedecké pracovisko - Dátové centrum pre výskum a vývoj. Slávnostné prestrihnutie pásky sa uskutoční za účas…

Základnú školu v Leviciach navštívi minister Ján Mikolaj

     V rámci pracovného výjazdu zavíta v utorok 1. júna 2010 o 15.30 hod. podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na Základnú školu Pri Podlužianke v Leviciach.    Počas návštevy si mi…

MŠ SR vydalo smernicu o používaní štátnych symbolov v školách

     Spôsob umiestnenia a veľkosti štátnych symbolov v školách upravuje smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovensk…

Ján Mikolaj prestrihne pásku novej auly Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine

    V pondelok 31. mája 2010 sa za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja uskutoční slávnostné otvorenie novej auly Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenkého v Marti…

Minister školstva Ján Mikolaj navštívi zrekonštruované školy v Novoti a Oravskom Veselom

      V pondelok 31. mája 2010 navštívi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Základnú školu s materskou školou v Novoti a Základnú školu s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Oravskom Vese…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku