» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Základnú školu v Leviciach navštívi minister Ján Mikolaj

Základnú školu v Leviciach navštívi minister Ján Mikolaj

31.05.2010

     V rámci pracovného výjazdu zavíta v utorok 1. júna 2010 o 15.30 hod. podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na Základnú školu Pri Podlužianke v Leviciach.    Počas návštevy si minister prezrie zrekonštruované priestory budovy, na ktoré získala škola finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň sa oboznámi s realizáciou projektu Tvorivá škola.
    
Cieľom tohto projektu, rovnako financovaného z eurofondov v rámci operačného programu Vzdelávanie, je realizovať vzdelávacie programy v oblasti informačno-komunikačných technológií, regionálnej výchovy či vyučovania anglického jazyka v prírodných vedách. Okrem toho škole umožňuje uskutočňovať pilotné overovanie inovovaných vzdelávacích programov, ako aj inovatívnych didaktických materiálov.