Oznamy a správy 2010

Historicky prvá elektronická aukcia v rámci verejného obstarávania v ústrednom orgáne štátnej správy

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako prvé spomedzi ústredných orgánov štátnej správy rozhodlo využiť na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania elektronickú aukciu, ktorá …

Zajtra odlieta výprava našich reprezentantov na 1. OH mládeže v Singapure

     Celkovo 17 mladých športovcov bude v dňoch 14. - 26. augusta 2010 reprezentovať Slovensko na 1. Olympijských hrách mládeže (OHM) v Singapure. Slovenská výprava, ktorá bude mať celkovo 30 členo…

Vedenie Slovak Telekomu dnes rokovalo s vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmluve na projekt Infovek 2

     Zástupcovia vedenia spoločnosti Slovak Telekom a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes stretli na pôde MŠVVaŠ SR z podnetu oboch strán, aby spoločne prerokovali zmluvu k pro…

Začal sa ďalší ročník Letnej školy Moderných učiteľov

     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča bol včera 1. augusta 2010 otvorený  ďalší ročník Letnej školy Moderných učiteľov.      Prvý turnu…

Dnes sa uskutoční tlačová konferencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Tlačová konferencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  sa bude konať dnes 30. júla 2010 o 14.00 h v priestoroch MŠVVaŠ SR.     Témou tlačovej konferencie bude Progra…

Minister Eugen Jurzyca predstavil svoje priority

     Priority nového vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády SR predstavili minister Eugen Jurzyca a štátny tajomník rezortu J…

Na Stredoeurópskej olympiáde v informatike získali naši študenti dve medaily

     Jednu striebornú a jednu bronzovú medailu získali slovenskí zástupcovia na Stredoeurópskej olympiáde v informatike. Uskutočnila sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v K…

Novou riaditeľkou odboru masmediálnej politiky a hovorkyňou rezortu školstva je Miriam Žiaková

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má oddnes novú riaditeľku odboru masmediálnej politiky a súčasne hovorkyňu. Stala sa ňou novinárka Miriam Žiaková.     Miriam Žiaková pracovala…

Viac ako 350 účastníkov informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov svedčí o mimoriadnom záujme o štrukturálne fondy EÚ

     Novinky o vyhlásených výzvach a realizácii projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj boli témou informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevk…

Predbežné kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na podporu ďalšieho vzdelávania v cestovnom ruchu sa začínajú

     Termín uzávierky výzvy s názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu" v rámci operačného programu Vzdelávanie sa blíži. Už len do 2. augusta 2010 sa môžu o finančný príspev…

Nový pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl

     Od 15. júna 2010 platí pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov nový pracovný poriadok. Ministerstvo jeho vzor vydalo po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensk…

Novým ministrom školstva sa stal Eugen Jurzyca

    Do kresla ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes po prvý raz zasadol Eugen Jurzyca. Po vymenovaní prezidentom SR ho v popoludňajších hodinách slávnostne uviedla  do funkcie predsední…

Záujemcovia o vzdelávanie v cestovnom ruchu majú posledný mesiac na prípravu projektov

     Až 12 mil. eur si môžu prerozdeliť  úspešní žiadatelia v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Vzdelávanie. Výzvu  vyhlásila koncom m…

Do iniciatívy Európska jar sa zapojilo 176 škôl

     Celkovo 176 škôl zo Slovenska sa tento rok zapojilo do kampane Európska jar. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť na školách diskusie, aktivity a zamýšľanie sa nad európskymi témami s podporou …

17 miliónov eur na vzdelávacie projekty pre marginalizované rómske komunity

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila prvé kolo priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre oper…

Od júla sa mení názov Ministerstva školstva SR

     Od štvrtka 1. júla 2010 sa mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K zmene dochádza na základe zákona č. 37…

Minister Ján Mikolaj odovzdal koncoročné vysvedčenia štvrtákom v Žiline

     V stredu 30. júna 2010 navštívil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj žilinskú Základnú školu na Limbovej ulici, kde si z jeho rúk prevzali žiaci 4. ročníka koncoročné vysvedče…

Všetky verejné vysoké školy dosiahli v roku 2009 kladný hospodársky výsledok

     Minulý rok dospelo ku kladnému hospodárskemu výsledku všetkých 20 verejných vysokých škôl. Ako sa uvádza vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2009, celkový zisk vysokých škôl pr…

Stanovisko MŠ SR k článku Hospodárskych novín

     Denník Hospodárske noviny dnes v článku „Mikolaj vybojoval biznis Siemensu" zverejnil nepresné a zavádzajúce informácie o projekte modernizácie a servisu finančno-ekonomického informačného sys…

Ďalšia novinka pre žiadateľov o platbu v rámci OP Vzdelávanie

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pripravila pre úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie možnosť konzultácií …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku