» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Od júla sa mení názov Ministerstva školstva SR

Od júla sa mení názov Ministerstva školstva SR

30.06.2010

     Od štvrtka 1. júla 2010 sa mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K zmene dochádza na základe zákona č. 37/2010 z 20. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Kompetencie ministerstva zostávajú zachované.

Bratislava 30. jún 2010