Oznamy a správy 2010

Rada vlády pre odborné vzdelávanie rokovala aj o regionálnych stratégiách odborného vzdelávania a prípravy

     Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes zišla Rada vlády pre odborné vzdelávanie. Obsahom rokovania tohto poradného orgánu vlády SR bola realizácia konkrétny…

Netradičné metódy vzdelávania na Strednej odbornej škole technickej v Prešove

     Ponúkať kvalitné vzdelávanie svojim študentom je prioritou Strednej odbornej školy technickej v Prešove. Svedčí o tom aj projekt Učme moderne pre život a prax financovaný z eurofondov cez oper…

Rokovať budú členovia Rady vlády pre odborné vzdelávanie

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 30. marca 2010 zúčastní na zasadnutí Rady vlády pre odborné vzdelávanie.     Do programu rokovania sú zaradené - plán potrieb trh…

Stretnutie ministra školstva Jána Mikolaja s riaditeľmi a pedagógmi škôl

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v pondelok 29. marca 2010 uskutoční stretnutie riaditeľov a pedagógov školských zariadení v koncertnej sále Konzervatória v …

Náhradné Testovanie 9 absolvuje 135 deviatakov

    Náhradného Testovania 9 sa v utorok 30. marca 2010 zúčastní 135 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Termín náhradného testovania z matematiky, slovenčiny a ďalších vyučovacích jazykov je…

Učitelia cudzích jazykov môžu opäť súťažiť v inovatívnom vyučovaní

     O ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka môžu už šiestykrát súťažiť pedagógovia zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, ale aj iné osoby pracujúce v jazykovom vzdelávaní. Cieľom akti…

Stanovisko k rozhodnutiu ÚVO o uložení pokuty

     Ministerstvo školstva SR začalo v priebehu júna 2008 rokovať s vydavateľstvami SPN - Mladé letá a AITEC, s.r.o. o dotlači (reedícii) vybratých učebníc (doplnenie, nahradenie zničených alebo po…

Modernizácia infraštruktúry zlepší kvalitu vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

     Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre je názov projektu, ktorý sa uskutočňuje …

Rada ministra pre šport rokovala aj o obnove areálu na Štrbskom plese

     Rekonštrukcia športového areálu na Štrbskom plese a jeho ďalší rozvoj bol jednou z tém 8. zasadnutia Rady ministra školstva SR pre šport, ktoré sa uskutočnilo dnes na pôde Ministerstva školstv…

Ocenení učitelia si prevzali Gorazdove medaily

     Pri príležitosti Dňa učiteľov si desiatky pedagógov prevzali z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  ocenenia za pedagogickú činnosť. Učitelia boli odmenení nielen za dlh…

Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastní na oceňovaní pedagógov v Čadci

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v piatok 26. marca 2010 uskutoční odovzdávania cien pedagógom v Čadci pri príležitosti Dňa učiteľov.     Slávnostný akt sa b…

Operačný program Vzdelávanie pomôže získať „ekonomické minimum“ zdravotne znevýhodneným osobám

       Do „Pilotného projektu vzdelávania telesne znevýhodnených osôb so zameraním na získanie certifikátu EBC*L" (European Business Competence* Licence) sa tento mesiac zapojila skupina osôb s oso…

Proces akreditácie ďalšieho vzdelávania upraví nová vyhláška

     Zabezpečiť podmienky fungovania ďalšieho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania má nová vyhláška MŠ SR o procese a podmienkach akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávani…

Stretnú sa členovia Rady ministra školstva pre šport

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa vo štvrtok 25. marca zúčastní na zasadnutí Rady ministra školstva SR pre šport.      Na programe stretnutia je návrh rozpočtu výdavkov n…

Ocenení učitelia si prevezmú Gorazdove medaily

     Pri príležitosti Dňa učiteľov ocení 25. marca 2010 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj  desiatky pedagógov. Učitelia budú odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, inovatívny p…

Minister školstva Ján Mikolaj navštívi základné školy v Ľubotíne a Podolínci

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 24. marca 2010 navštívi Základnú školu s MŠ v Ľubotíne, ktorej cieľom je informačná konferencia k projektom realizovaným na škole. …

Blížia sa talentové prijímacie skúšky na stredné školy

     Na stredných školách sa začína od štvrtka 25. marca do 15. apríla 2010 obdobie talentových prijímacích skúšok, kde sa bude overovať športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie…

Učitelia môžu získavať kredity už v 72 vzdelávacích programoch

    Pedagógom a odborným zamestnancom o profesijný rozvoj je k dispozícii už 72 akreditovaných vzdelávacích programov. Prehlbovať, zdokonaľovať a rozširovať kvalifikácie a profesijné kompetencie v …

Školskí inšpektori budú v regiónoch diskutovať s učiteľmi

     Odborným seminárom 24. marca 2010 v Bratislave budú pokračovať stretnutia pedagógov so zástupcami Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých krajoch Slovenska. Témou stretnutí je Správa o stave a …

***MATURITA 2010***

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku