» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Učitelia môžu získavať kredity už v 72 vzdelávacích programoch

Učitelia môžu získavať kredity už v 72 vzdelávacích programoch

22.03.2010

    Pedagógom a odborným zamestnancom o profesijný rozvoj je k dispozícii už 72 akreditovaných vzdelávacích programov. Prehlbovať, zdokonaľovať a rozširovať kvalifikácie a profesijné kompetencie v súlade s najnovšími poznatkami a spoločenskými potrebami si môžu všetci záujemcovia  v rôznych druhoch ponúkaných programov. Uskutočňovať sa budú ako funkčné, inovačné, kvalifikačné, špecializačné a aktualizačné vzdelávanie. V závislosti od rozsahu programu je možné za niektoré kvalifikačné programy získať od 60 do 169 kreditov, za špecializačné od 35 do 47 a inovačné od 15 do 25 kreditov.

    V súčasnosti sú v schvaľovacom procese desiatky žiadostí o akreditáciu. Po doplnení požadovaných informácii žiadateľmi, budú žiadosti schválené a k dispozícii uchádzačom o kontinuálne vzdelávanie v najbližšom čase.

   Akreditačná rada MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bola zriadená na základe zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako poradný orgán Ministerstva školstva SR na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania.  Jej úlohou je posudzovať jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania a vypracovávať k nim odborné stanoviská.

   Akreditačná rada má 14 riadnych členov, ktorí boli nominovaní rôznymi odbornými združeniami, stavovskými organizáciami či inými inštitúciami oprávnenými poskytovať vzdelávanie.

Viac informácií

Bratislava 23. marec 2010