Oznamy a správy 2009

Materské školy budú môcť na exkurzie využívať hromadnú dopravu

     Nová vyhláška č. 308/2009 z dielne Ministerstva školstva SR mení vyhlášku č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a zosúlaďuje ju s novelizovaným zákonmi a nariadeniami vlády. Jednou z noviniek je…

Najmladším účastníkom v histórii Medzinárodnej chemickej olympiády sa stal 13-ročný žiak z Levíc

     Dominik Štefanko z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach sa stal najmladším účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády v celej jej 41-ročnej histórii. Stalo sa tak na tohtoročnom finále súťaže…

Dotazníkovým prieskumom o senioroch oslovia aj žiakov a študentov

     Úrad verejného zdravotníctva SR pripravuje dotazníkovú štúdiu k projektu „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo". V súvislosti s jej zabezpeče…

Naši žiaci priniesli z medzinárodných predmetových olympiád bronzové medaily

     Spolu štyri bronzové medaily získali v uplynulých dňoch slovenskí žiaci na medzinárodných olympiádach z informatiky a matematiky. Letné mesiace sú už tradične obdobím konania medzinárodných kô…

S vyučovaním o EÚ pomôže učiteľom nová internetová stránka

     S cieľom podporiť a skvalitniť vyučovanie o európskych témach a Európskej únii vznikla nová internetová stránka Kútik pre učiteľov. Pedagógovia si tu nájdu  široké spektrum učebných materiálov…

Študovať na vysokých školách majú možnosť ďalší záujemcovia

     Ďalších 5 000 stredoškolákov a 300 uchádzačov o doktorandské štúdium má možnosť študovať na vysokej škole už v akademickom roku 2009/2010. Ministerstvo školstva SR dnes listom požiadalo rektor…

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky vysokých škôl a SAV

     Na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok nájsť odpovede na často kladené otázky, ktoré sa týkajú aktu…

Úspešní stredoškoláci nás budú reprezentovať v Tunise

     Víťazi celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti 2009 sa v týchto dňoch zúčastnia na 12. ročníku EXPO - Sciences International v africkom Tunise. Od 23. do 29. júla 2009 budú med…

Najviac prihlášok dostala opäť Filozofická fakulta UKF v Nitre

     Najvyšší počet prihlášok na štúdium v akademickom roku 2009/2010 dostala rovnako ako minulý rok Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Kým vlani ich evidovala takme…

Predbežná kontrola žiadostí pomôže uchádzačom odstrániť formálne nedostatky

     S blížiacim sa termínom uzávierky ďalších výziev ponúka Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ záujemcom o nenávratný finančný príspevok možnosť absolvovať predbežnú kontr…

Prezident svojím podpisom odobril zákon o pedagógoch

     Prezident SR Ivan Gašparovič dnes podpísal zákon o pedagogických zamestnancoch. Nová právna norma, ktorú NR SR schválila 24. júna 2009, rieši práva a povinnosti pedagogických aj odborných zame…

Vysoké školy majú určené limity na štúdium externistov

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila limity súm pre verejné vysoké školy na zabezpečenie bezplatného štúdia externistov. V rámci týchto limitov budú môcť prijímať študentov na bezpla…

Záujem o finančnú pomoc z eurofondov v rámci OP Výskum a vývoj rastie

     V rámci operačného programu (OP) Výskum a vývoj vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ od začiatku svojho pôsobenia do konca júna 2009 celkovo 13 výziev. Určené …

Eurofondy intenzívne podporujú vzdelávanie

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila doteraz v rámci operačného programu Vzdelávanie 12 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). …

Ján Mikolaj sa zúčastní slávnostného otvorenia festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku

     Tradičné remeslá ako drotárstvo, rezbárstvo ale i paličkovanie či reštaurátorstvo budú od dnes prezentovať aj žiaci viacerých stredných odborných škôl na festivale Európske ľudové remeslo 2009…

Minister Ján Mikolaj slávnostne odovzdal certifikáty centier olympijskej prípravy

     Zástupcovia desiatich stredných škôl si dnes z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja prevzali na pôde MŠ SR certifikáty o udelení štatútu Centrum olympijskej prípravy (COP…

Vláda SR podporí výstavbu národného futbalového štadióna

     Vláda SR schválila na návrh MŠ SR financovanie výstavby futbalového štadióna pre potreby športovej reprezentácie Slovenskej republiky. Zabezpečí sa tak vhodný športový objekt podľa požiadaviek…

Zasadnutie vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní na mimoriadnom zasadnutí vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutoční dnes 6. júla 2009 vo v…

Prezident SR vymenuje novú rektorku

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 6. júla 2009  zúčastní na vymenovaní Viery Cibákovej za rektorku Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave. Miesto a čas: Pr…

Stavebná fakulta STU v Bratislave ocenila Jána Mikolaja pamätnou medailou

     Z rúk dekana Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Alojza Kopáčika si dnes na pôde rektorátu STU prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Miko…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku