Oznamy a správy 2009

Minister školstva hovoril v Salzburgu o prínose Slovenska pri budovaní Európskeho výskumného priestoru

Spolupráca medzi výskumníkmi krajín EÚ či riešenie aktuálnych výziev spoločnosti ako jeden z cieľov výskumu a vývoja boli témami vystúpenia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja na…

Tlačová konferencia ministra školstva

     Pri príležitosti začiatku nového školského roka informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o legislatívnych zmenách a ďalších novinkách v oblasti školstva.     Zhodnotil a…

Minister Ján Mikolaj sa prihovorí na začiatku nového školského roka

     Pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2009/2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prihovorí pedagógom, žiakom a rodičom.      Príhovor ministra školstva …

Moderná škola v praxi

  Takmer sto pedagógov si prišlo dnes vymeniť skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na premenu tradičnej školy na modernú, ktoré sa uskutočňujú v rámci aktuálnej reformy školstva. V Agentúr…

Podnikatelia môžu na svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja získať 60 mil. eur

Až 92 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu výskumu a vývoja prijala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Doručené  jej boli v rámci dvoch výz…

Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

     Od 27. júna do 26. augusta 2009 zaznamenalo Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) ďalší rast v čerpaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci programového obdobia 2004 – 2006  v  Sektorovom op…

Moderná škola v praxi - Prezentácia schválených projektov v rámci OP Vzdelávanie

Vo štvrtok 27. augusta 2009 sa uskutoční pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja podujatie s názvom Moderná škola v praxi – Prezentácia schválených projektov. Jeho organ…

Študenti Detskej univerzity Komenského sa stretli s ministrom školstva

Do poslaneckých lavíc dnes zasadli študenti Detskej univerzity Komenského, aby položili niektorým členom vlády otázky týkajúce sa aktuálneho politického a spoločenského diania na Slovensku. Stretnu…

Osem miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu určených pre podnikateľov

Nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) umožňujú po prvýkrát získať finančnú podporu v rámci OP Vzdelávanie aj podnikateľom, a to prostredníctvom schémy pomoci de …

Univerzitami zatiaľ zostáva šesť vysokých škôl

  V procese komplexnej akreditácie si štatút univerzity zachovalo zatiaľ šesť vysokých škôl. Ide o Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach, Technickú univerzitu vo Zvolene, Univerzitu Komens…

Minister školstva bude informovať o komplexných akreditáciách

     Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa uskutoční v pondelok 24. augusta 2009. Jej témou bude komplexná akreditácia vysokých škôl. Miesto a čas: MŠ SR, St…

Do základných škôl zapísali rodičia viac ako 54-tisíc detí

  V tomto roku bolo do 1. ročníka základných škôl zapísaných o 654 detí viac ako vlani, konkrétne 54 445 prváčikov. Odloženie povinnej školskej dochádzky bolo navrhnuté v 4329 prípadoch. Z celkovéh…

Viac ako 81 miliónov eur pre centrá excelentnosti

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj tretie kolo výziev zameraných na podporu centier excelentnosti. Najlepšie vedecké tí…

Ministri schválili novelu vysokoškolského zákona

    Na svojom dnešnom zasadnutí schválila vláda SR návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaná zmena podporuje študentskú mobilitu …

Stanovisko MŠ SR k zmluvnému zabezpečeniu distribúcie učebníc

MŠ SR odmieta zmanipulované obvinenia a tendenčne zamerané informácie jedného zo slovenských denníkov o zmluvnom zabezpečení  distribúcie školských učebníc. V médiách sa objavili neoverené a zmätoč…

Slovenskí žiaci získali tri medaily na medzinárodnej olympiáde v informatike

     So ziskom dvoch strieborných a jednej bronzovej medaily sa vrátilo slovenské družstvo z 21. ročníka medzinárodnej olympiády v informatike, ktorý sa konal v dňoch 8. - 15. augusta 2009 v bulhar…

Stanovisko k medializovaným informáciám o Agentúre na podporu výskumu a vývoja

     Ministerstvo školstva SR dôrazne protestuje voči nepravdám, ktoré opakovane uverejňuje jeden zo slovenských denníkov o tom, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) prideľuje granty na v…

Spokojnosť s prieskumami v rezorte školstva poskytne nová internetová stránka

     Ministerstvo školstva SR spustilo novú internetovú stránku Prieskum spokojnosti používateľov štatistík MŠ SR. Jej cieľom je zistiť spokojnosť používateľov štatistík rezortu školstva s ich spra…

Podľa učiteľov sa vzdelávanie zmenilo k lepšiemu

Podľa učiteľov sa v porovnaní s minulosťou vzdelávanie zmenilo k lepšiemu. Myslí si to až 84 % riaditeľov základných škôl (ZŠ), 56 % riaditeľov gymnázií a 82,4 % respondentov stredných odborných šk…

Vysoké školy a SAV majú už len dva týždne na podanie projektov

Termín uzávierky vyhlásených výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú určené pre vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied (SAV) a jej ústavy, sa blíži. Do 24. augusta 2009 môžu oprávne…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku