» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Spokojnosť s prieskumami v rezorte školstva poskytne nová internetová stránka

Spokojnosť s prieskumami v rezorte školstva poskytne nová internetová stránka

11.08.2009

     Ministerstvo školstva SR spustilo novú internetovú stránku Prieskum spokojnosti používateľov štatistík MŠ SR. Jej cieľom je zistiť spokojnosť používateľov štatistík rezortu školstva s ich spracovaním. Do prieskumov sa okrem Štatistického úradu SR, obcí, krajských školských úradov, škôl a školských zariadení a ďalších inštitúcii môžu zapojiť aj bežní občania. Zároveň majú možnosť vyjadriť názor na rozsah spracovania štatistických výkazov, prípadne podať námety na zlepšenie.

     Webová aplikácia prieskumov používateľov štatistík v rezorte školstva bola vypracovaná podľa princípov Kódexu postupov pre európsku štatistiku (Code of Practice).

 

Prieskum spokojnosti používateľov štatistík MŠ SR si môžete pozrieť tu.

 

Bratislava dňa 11. augusta 2009