Oznamy a správy 2009

Návšteva Britskej medzinárodnej školy v Bratislave

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi vo štvrtok 17. septembra 2009 Britskú medzinárodnú školu v Bratislave. Spolu s britským veľvyslancom na Slovensku Michaelom Roberts…

Otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzite

     Akademický rok 2009/2010 slávnostne otvorí podpredseda vlády a minister školstva SR vo štvrtok 17. septembra 2009 na dvoch školách v Bratislave.      Na slávnostnom zhromaždení akademickej obc…

Prezentácia schválených projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pripravila na štvrtok 17. septembra 2009 podujatie Príklady dobrej praxe - prezentácia schválených projektov. Uskutoční sa pod zášti…

V Bratislave ocenia najlepších učiteľov cudzích jazykov

     Už piatykrát spoznáme najlepších učiteľov cudzích jazykov na Slovensku v rámci iniciatívy Európskej komisie Európsky učiteľ jazykov roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25. septe…

Žiaci i študenti sa môžu zapojiť do 5. ročníka výtvarnej a publicistickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

     Ešte viac ako dva týždne majú žiaci druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na to, aby poslali svoje výtvarné práce do súťaže konanej v rámci Týždňa vedy a techni…

Z medzinárodných predmetových súťaži doniesli slovenskí žiaci zatiaľ 43 medailí

     Spolu tri zlaté, 14 strieborných a 26 bronzových medailí získali v tomto roku naši žiaci na 12 medzinárodných olympiádach a ďalších súťažiach. Ďalšie cenné kovy majú šancu doniesť z dvoch zost…

Minister navštívi žilinské centrum olympijskej prípravy

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v piatok 11. septembra 2009 Spojenú školu na Rosinskej ceste v Žiline. Žiaci tu majú možnosť študovať v dvoch zložkách - športové …

Novela zákona o vysokých školách je v druhom čítaní

     Poslanci Národnej rady SR svojím hlasovaním 9. septembra 2009 posunuli do druhého čítania novelu zákona o vysokých školách. Zmeny v zákone podporujú študentskú mobilitu, výhodnejšie podmienky …

Vláda zamietla protest generálnej prokuratúry

     Na návrh podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes vláda SR prerokovala a zamietla protest prokurátora. Generálna prokuratúra SR podala protest proti rozhodnutiu Ministerstva…

Zasadal Výbor NRSR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj predstavil v pondelok 7. septembra 2009 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Informáciu o správe o činn…

Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov finančne pomôže mladým učiteľom

    Ešte viac ako mesiac (do 10. októbra) môžu mladí pedagógovia posielať svoje žiadosti o poskytnutie pôžičky z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.     O pôžičku z fondu môže požiadať za…

Študenti môžu ešte stále požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu

     Do 10. októbra môžu vysokoškoláci v rámci II. kola posielať svoje žiadosti o poskytnutie pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF). Takáto výpomoc im  môže uľahčiť pokrytie nákladov spoj…

V Poprade sa starajú o postihnuté deti aj športové talenty

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes navštívil Spojenú školu, D. Tatarku v Poprade. Stretol sa so zástupcami školy, samosprávy, rodičmi aj žiakmi.     V základnej škole sa…

Minister navštívi popradskú školu a centrum olympijskej prípravy

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v piatok 4. septembra 2009 Spojenú školu, D. Tatarku v Poprade.  Stretne sa s vedením školy, žiakmi športovej triedy, zástupcami ce…

Subjekty výskumu a vývoja môžu spolupracovať s organizáciami v Číne

     Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vyhlásila Agentúra na podporu vý…

Otvorenie školského roka na športovom gymnáziu v Nitre

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odštartoval školský rok 2009/2010, a zároveň druhý rok školskej reformy, na Spojenej škole na Slančíkovej 2 v Nitre. Vo svojom príhovore pr…

Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,milí žiaci,vážení rodičia, ctení spoluobčania,     dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku nového školského roka, tak ako je už tradíciou, prihovoril a pozdravil…

Informácie o možnostiach čerpania z eurofondov smerujú do regiónov

Záujemcovia z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, inštitúcií a organizácií výskumu a vývoja majú ďalšiu príležitosť, aby sa aj v regiónoch podrobnejšie oboznámili s podmienkami, za ktorých je …

Minister otvorí centrum olympijskej prípravy v Nitre

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odštartuje nový školský rok 2009/2010 na Spojenej škole v Nitre.      V stredu 2. septembra 2009 o 8.30 hod. sa spolu s ministrom na slávno…

S novým školským rokom pokračuje v realizácii až 164 projektov

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (ASFEU) podporuje cez operačný program Vzdelávanie (OPV) už 90 základných a stredných škôl, ktoré aj v novom školskom roku bu…

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku