Oznamy a správy 2009

Technická univerzita vo Zvolene začína akademický rok 2009/2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa  29. septembra 2009 zúčastní na akademickej slávnosti pri príležitosti otvorenia akademického roka 2009/2010 na Technickej univerzite vo…

Poznáme najlepších učiteľov cudzích jazykov za rok 2009

     Päť najlepších učiteľov cudzích jazykov na Slovensku si dnes slávnostne prevzalo  ocenenie Európsky učiteľ jazykov za rok 2009. Ocenenie bolo udelené za inovačné a inšpirujúce výsledky v jazyk…

Otvorenie gymnastickej haly v Žiline

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 28. septembra 2009 slávnostne otvorí gymnastickú halu pri ZŠ Karpatská v Žiline.      Základná škola sa vo zvýšenej miere venuje…

Do škôl denne pribúda počítačová technika

     Dva národné projekty, financované z OP Vzdelávanie, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, sa uskutočňujú na pribli…

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ organizovala informačné semináre

     Takmer 250 účastníkov zaznamenali informačné semináre Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktoré sa konali v uplynulých týždňoch v Bratislave, Trnave, Žiline a Košiciac…

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ predstavila príklady dobrej praxe

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v Bratislave 17. septembra 2009 uskutočnilo podujatie Príklady dobrej praxe - prezentácia schválených projektov.     Bolo…

Na pracovnom stretnutí sa zišli zástupcovia centier excelentnosti

     Viac ako 50 zástupcov centier excelentnosti sa dnes stretlo s predstaviteľmi Ministerstva školstva SR a Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy na pracovnom stretnutí  v Bratislave.  Jeho témou …

Žilinská univerzita otvorí nové priestory

     Nové budovy Fakulty prírodných vied a Stavebnej fakulty slávnostne otvorí vo štvrtok 24. septembra 2009 Žilinská univerzita v Žiline.  Svoje priestory zrekonštruovala za takmer 17 mil. eur.   …

Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz

     Len do 25. septembra 2009 majú školáci a ich rodičia čas na výber záujmového krúžku a konkrétnej školy či školského zariadenia, ktoré ho ponúka. Aj tento školský rok totiž dostali vzdelávacie …

Minister Ján Mikolaj otvoril akademický rok na STU v Bratislave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení nového akademického roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), ktoré sa uskutoč…

Ukončenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a SAV

Celkovo 59 projektov prijala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci výziev operačného programu Vzdelávanie s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých…

Minister školstva navštívil dve košické univerzity

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj otvoril 21. septembra 2009 nový akademický rok 2009/2010 na dvoch univerzitách v Košiciach - Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)  a Tec…

Začiatok akademického roka na Slovenskej technickej univerzite

     Podpredseda vlády a minister školstva SR navštívi v utorok 22. septembra 2009 Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (STU). Pri príležitosti začiatku akademického roka 2009/2010 sa prihov…

Na školách sa rozbieha program Školské ovocie

     S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku sa od 1. septembra 2009 spustil program Školské ovocie. Dotovaný predaj v materských a základných školách, vr…

Stanovisko Ministerstva školstva SR

     Informácie v dnešnom článku denníka Pravda „Mikolaj posiela školám drahé počítače, ktoré vyšli z módy" považuje Ministerstvo školstva SR za neodborné a zavádzajúce.      Ministerstvo školstva …

Ján Mikolaj sa zúčastnil na otvorení akademického roka na Slovenskej zdravotníckej univerzite

      Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja včera slávnostne otvorili akademický rok 2009/10 na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave. Tá patrí medzi tri…

Minister Ján Mikolaj otvorí akademický rok na dvoch košických vysokých školách

     Podpredseda vlády a minister školstva SR navštívi v pondelok 21. septembra 2009 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Spolu s rektorom školy položí základný kameň nového areálu …

Rektor UK v Bratislave si z rúk ministra Jána Mikolaja prevzal dekrét o zaradení medzi univerzity

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení nového akademického roka na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, ktorá si tento rok pripomína…

Ján Mikolaj navštívil Britskú medzinárodnú školu v Bratislave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes 17. septembra 2009 navštívil Britskú medzinárodnú školu v Bratislave.     Spolu s britským veľvyslancom na Slovensku Michaelom Roberts…

Moderná škola cez objektív - fotografická súťaž pre žiakov

       Žiaci základných a stredných škôl, ktoré v súčasnom období realizujú projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú, sa môžu zapojiť do súťaže Moderná škola cez objektív. Stačí, ak …

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Iné stránky