» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ organizovala informačné semináre

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ organizovala informačné semináre

24.09.2009

     Takmer 250 účastníkov zaznamenali informačné semináre Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktoré sa konali v uplynulých týždňoch v Bratislave, Trnave, Žiline a Košiciach. Boli určené pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj a týkali sa výziev na podporu centier excelentnosti a infraštruktúry vysokých škôl.
     Žiadateľom boli prezentované podmienky na predkladanie žiadostí o NFP, kritériá oprávnenosti žiadateľov, rozpočet, oprávnené výdavky, ako aj finančná analýza. Prijímatelia NFP sa mohli dozvedieť viac o správnom vypracovávaní dokumentov týkajúcich sa realizácie projektov, postupoch pri realizovaní zmien zmluvy o NFP, procesoch verejného obstarávania či o spracovaní žiadosti o platbu.
     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev, ako aj dokumenty pre prijímateľov, sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadne otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk  alebo konzultovať telefonicky a osobne v regionálnych informačných kanceláriách či priamo v sídle agentúry.

Bratislava 24. september 2009