Oznamy a správy 2009

Rada pre deti a mládež rokovala aj o zvýšení efektivity vzdelávacích poukazov

     Zvýšenie efektivity systému vzdelávacích poukazov i rozvoj informačných služieb pre mládež boli dnes témou zasadnutia rady pre deti a mládež, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti podpr…

Zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu sa uskutoční v utorok 27. októbra 2009.  V úvode stretnutia odovzdá podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj menovacie d…

Rokovanie rady pre deti a mládež

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 26. októbra 2009 zúčastní na rokovaní rady pre deti a mládež. Témami zasadnutia sú koncepcie rozvoja informačných a poradenských či…

Vysokoškolský šport oslávil 90. výročie

     Podpredseda vlády a ministra školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv 90. výročia vysokoškolského športu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univ…

Vysokoškolský šport oslávi 90. výročie

     Podpredseda vlády a ministra školstva SR Ján Mikolaj sa dňa 23. októbra 2009 zúčastní na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv 90. výročia vysokoškolského športu na Fakulte telesnej v…

Takmer 500 stredoškolákov sa vďaka vládnym štipendiám dostalo na zahraničné stredné školy

     Celkovo 323 žiakov stredných škôl v školskom roku 2008/09 a 170 žiakov v aktuálnom školskom roku získalo sociálne štipendium vlády SR na štúdium na zahraničnej strednej škole. Tieto čísla vypl…

Slovensko bude s Kóreou spolupracovať v oblasti vedy

     Výsledkom expertných rokovaní Slovenskej a Kórejskej republiky by mala byť dohoda o vedecko-technickej spolupráci. Na dnešnom rokovaní vlády tento zámer schválili ministri.     Slovensko a Kór…

Predsedníctvo APVV bude mať desať nových členov

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila navrhnutých členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Desiati noví členovia doplnia 13-členné predsedníctvo v rámci uvoľnených f…

Informačné dni APVV k výzve na podporu výskumu v podnikoch

     Prvý z troch informačných dní Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra 2009 v Bratislave. Ďalšie sa budú konať v Košiciach (27. 10. 2009) a v Žiline (28.…

Centrá excelentnosti môžu ešte mesiac predkladať svoje projekty

     Do 18. novembra 2009 môžu predkladať svoje projekty centrá excelentnosti v rámci tretieho kola výziev zameraných na ich podporu z operačného programu Výskum a vývoj. Výzvy, na ktoré je spolu v…

V Košiciach sa uskutoční seminár o tvorivosti a inováciách

     V rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácií sa zajtra 20. októbra 2009 bude konať v Košiciach informačný a diskusný seminár o uplatňovaní tvorivosti a inovácií vo východoslovenskom regióne. …

Informačné semináre k zákonu o pedagogických zamestnancoch

    Úvodným seminárom v Trnave sa minulý týždeň začali školenia k novému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a s ním súvisiacich predpisoch.    Predmetom jednotlivých sem…

Stredné odborné školy môžu získať až 20 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu

     Nenávratný finančný príspevok v sume 200-tisíc až 500-tisíc eur môžu získať stredné odborné školy (SOŠ) na svoje projekty zamerané na zvýšenie efektívnosti svojich školských vzdelávacích progr…

MŠ SR podporuje výchovu k vlastenectvu

     Významných rodákov a osobnosti späté so Slovenskom, ako boli Milan Rastislav Štefánik či Andy Warhol, prírodné a kultúrne krásy zapísané v zozname UNESCO, ale aj dejiny vlastnej obce môžu uči…

Minister školstva predstavil rektorom nové výzvy OP Výskum a vývoj a metodiku financovania vysokých škôl

     Nové a pripravované výzvy na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a zároveň novú metodiku financovania vysokých škôl dnes predstavil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikol…

Minister Ján Mikolaj rokoval s viceprezidentkou Cisco Systems Amy Christenovou

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa včera 14. októbra 2009 stretol s viceprezidentkou spoločnosti Cisco Systems a riaditeľkou programu Sieťových akadémií Amy Christenovou. …

Školský výbor rokoval o novele vysokoškolského zákona a o návrhu rozpočtu

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na rokovaní Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport zdôvodnil najdôležitejšie zmeny navrhované novelou vysokoškolského zákona…

Konferencia Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní v Smoleniciach

    Pod záštitou podpredsedu vlády  a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 16. októbra 2009 v Smoleniciach uskutoční vedecká konferencia Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní.    Témami …

Rektori sa stretnú na rokovaní v Žiline

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní na rokovaní 51. pléna Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2009 v Žiline.      Na zasadnutí budú p…

V Bratislave sa uskutočnil prvý z odborných seminárov o maturitnej skúške

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil odborný seminár Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v Slovenske…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku