» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Rokovanie rady pre deti a mládež

Rokovanie rady pre deti a mládež

26.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 26. októbra 2009 zúčastní na rokovaní rady pre deti a mládež. Témami zasadnutia sú koncepcie rozvoja informačných a poradenských činností a návrh koncepcie efektívnejšieho využívania vzdelávacích poukazov v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže.
    
Členovia rady budú diskutovať aj o metodike na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávaciemu zariadeniu v oblasti práce s mládežou.

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková cesta 2, Bratislava, 14.00 hod.