Oznamy a správy 2009

Národná konferencia o školskom športe

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zajtra 5. novembra 2009 v hoteli Patria na Štrbskom Plese o 10.00 h slávnostne otvorí Národnú konferenciu o školskom športe „Slovenský škols…

Akreditačná rada MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie

     V súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zriadilo MŠ SR k 1. novembru 2009 Akreditačnú radu MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a od…

Fotografická súťaž Moderná škola cez objektív čoskoro spozná svojich víťazov

Súťaž s názvom Moderná škola cez objektív, ktorú 9. septembra 2009 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, bola v týchto dňoch ukončená. Zapojiť sa do nej mohli žiaci…

V novom kalendárnom roku sa upravia podmienky normatívneho financovania

Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov pre školy (materské, základné a stredné, ako aj  školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a  školské zariadenia v zriaďovateľskej…

Minister školstva Ján Mikolaj odovzdá ceny za vedu a techniku

Cenou podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2009 ocení minister Ján Mikolaj vedcov a výskumníkov za ich prácu a mimoriadne výsledky. Odovzdávanie sa u…

Začal sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku

     Odbornou konferenciou „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?" sa začal dnes 6. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie slávnostne otvoril podpredseda vlád…

Škôl zapojených do premeny tradičnej školy na modernú stále pribúda

Od roku 2008 mali základné a stredné školy príležitosť žiadať prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (Agentúra) o nenávratný finančný príspevok (NFP) určený na …

Vyšší plat pre pedagógov s druhou kvalifikačnou skúškou

     Už od 1. novembra 2009 sa vďaka novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch zvyšuje plat prvým učiteľom. Ide spolu o 4 693 pedagógov, ktorí sú zaradení do 11. alebo 12. platovej tr…

Už šiestykrát sa bude konať Týždeň vedy a techniky na Slovensku

     Ministerstvo školstva SR organizuje v spolupráci s partnermi od 2. do 6. novembra 2009  v poradí už 6. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Slávnostne ho otvorí podpredseda vlády a mini…

Tlačová konferencia ministra školstva

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj bude zajtra 30. októbra 2009 na tlačovej konferencii informovať o situácii na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Miesto …

Národná rada SR schválila novelu zákona o vysokých školách

     Vládny návrh novely vysokoškolského zákona dnes na 42. schôdzi parlamentu schválili poslanci. Prioritou tejto legislatívnej zmeny je posilnenie mobility študentov, riešenie plagiátorstva záver…

Záujem o informácie súvisiace s realizáciou projektov podporených z fondov EÚ stúpa

Informácie o tom, ako sa darí realizovať projekty podporené z fondov EÚ boli témou dvoch seminárov určených pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). Podujatie usporiadala Agentúra …

Minister školstva Ján Mikolaj podpísal zmluvu s EIF o podpore malých a stredných podnikov

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na Úrade vlády SR slávnostne podpísal zmluvu o financovaní medzi Európskym investičným fondom (EIF) a MŠ SR, ako aj spoločný protokol …

Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu začala svoju činnosť

      Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si dnes prevzali menovacie dekréty členovia Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), ktorá sa dnes zišla na svojom …

Nemecký veľvyslanec na pôde Ministerstva školstva SR

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal dnes veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axela Hartmanna.  Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti jeho uvedenia …

Minister školstva Ján Mikolaj podpíše zmluvu s Európskym investičným fondom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zajtra 28. októbra 2009 na Úrade vlády SR slávnostne podpíše zmluvu o financovaní medzi Európskym investičným fondom (EIF) a MŠ SR, ako aj …

Minister Ján Mikolaj dnes predstavil nový zákon o pedagogických zamestnancoch

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch bol témou dnešnej tlačovej konferencie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Okrem súvisiacich legislatívnych predpis…

Školáci si oddýchnu štyri dni

      Tento týždeň bude pre školákov kratší ako obvykle.  Vo štvrtok 29. októbra a v piatok 30. októbra 2009 ich čakajú jesenné prázdniny. Spolu s víkendom tak budú oddychovať štyri dni. Do školy s…

Ján Mikolaj prijme nového nemeckého veľvyslanca

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijme v utorok 27. októbra 2009 veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axela Hartmanna. Stretnutie sa uskutoční pri príl…

Tlačová konferencia ministra školstva Jána Mikolaja

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj bude zajtra 27. októbra 2009 na tlačovej konferencii informovať o novinkách v súvislosti s prijatým zákonom o pedagogických a odborných zam…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku