» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Vyšší plat pre pedagógov s druhou kvalifikačnou skúškou

Vyšší plat pre pedagógov s druhou kvalifikačnou skúškou

02.11.2009

     Už od 1. novembra 2009 sa vďaka novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch zvyšuje plat prvým učiteľom. Ide spolu o 4 693 pedagógov, ktorí sú zaradení do 11. alebo 12. platovej triedy a v minulosti absolvovali II. kvalifikačnú skúšku.
    
Väčšine z nich (4 123) sa plat zvýši o 57,50 €, keď ich platová tarifa stúpne z 575 € na 632,50 €. Až o 61 € si prilepší ďalších 570 učiteľov zaradených v 12. platovej triede, ktorej tarifa sa zvyšuje na 676,50 € zo súčasných 615,50 €. Ministerstvo školstva zo svojho rozpočtu na takéto zvýšenie do konca roka 2009 vynaloží celkovo 735 409 €.
Prijatý zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nadobúda účinnosť 1. novembra 2009. Prvýkrát sa tak legislatívne komplexne upravuje postavenie učiteľov a systém ich kariérového rastu. Zákon pedagógom umožňuje na základe ďalšieho vzdelávania alebo tvorivej činnosti získavať kredity, ktoré sa následne premietnu do ich odmeňovania.

Bratislava 2. november 2009