Oznamy a správy 2009

Konferencia Práva dieťaťa očami detí

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 20. novembra 2009 zúčastní na konferencii „Práva dieťaťa očami detí".     Podujatie je organizované verejným ochrancom práv pri…

Minister školstva na rokovaní školského výboru NR SR

     Členov výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport dnes informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o aktuálnom čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondo…

Informačné semináre pre žiadateľov o nenávratné finančné príspevky

V Prešove, Zvolene, Žiline, Nitre a Bratislave sa v najbližších dňoch uskutočnia informačné semináre pre oprávnených žiadateľov najnovšie vyhlásených výziev v rámci operačného programu Výskum a výv…

Konferencia „Mládež + mesto = ?“

     Priority a princípy mládežníckej politiky v 11 mestách po celom Slovensku dnes prezentuje konferencia „Mládež + mesto = ?"  s podtitulom ...aby mladí neodchádzali z miest a obcí. Podujatie sa …

Minister školstva ocenil úspešných žiakov Pamätným listom sv. Gorazda

   Celkovo 52 žiakov základných a stredných škôl si dnes v Bratislave slávnostne prevzalo z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja Pamätné listy sv. Gorazda. Tie získali za úspe…

Medzinárodný odborný seminár o vzdelávaní rómskych detí

  O tvorivosti a inováciách vo vzdelávaní detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia sa bude hovoriť na medzinárodnom odbornom seminári v Poprade. Podujatie sa uskutoční v dňoch 19. …

Minister Ján Mikolaj bude oceňovať úspešných študentov

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne ocení v stredu 18. novembra 2008 významné úspechy našich žiakov a študentov. 52 mladých ľudí si z rúk ministra už tradične prevezme P…

Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky na Slovensku

     "Práve výsledky externej maturitnej skúšky by sa mali stať jedným z kritérií hodnotenia úrovne vzdelávania na slovenských školách," zdôraznil dnes vo svojom príhovore podpredseda vlády a minis…

V Žiline sa uskutoční odborný seminár o maturite

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní na odbornom seminári Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v SR, ktorý sa koná zajtra 13. novembra 2009 v Žiline.     Stretnuti…

Úspešní fotografi sa stretli s ministrom Jánom Mikolajom

Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si dnes prevzali ocenenia víťazi fotografickej súťaže Moderná škola cez objektív. Súťaž vyhlásila začiatkom septembra 2009 Agentúra Mini…

Minister školstva odovzdá ceny mladým fotografom

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa stretne vo štvrtok 12. novembra 2009 s víťazmi fotografickej súťaže Moderná škola cez objektív. V sídle Agentúry Ministerstva školstva SR pre…

Internetové pripojenie v školách bude zabezpečené aj v ďalších rokoch

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj predložil na dnešné rokovanie vlády SR návrh na pokračovanie projektu Infovek. Na základe rozhodnutia ministrov bude pokračovať minimálne d…

Minister Ján Mikolaj odovzdal členom Akreditačnej rady menovacie dekréty

     Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaj si dnes prevzali menovacie dekréty členovia Akreditačnej rady MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborný…

Agentúra na podporu výskumu a vývoja ma nového predsedu a podpredsedu

     Na dnešnom zasadnutí Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APPV) sa novým  predsedom stal Ján Sedlák a podpredsedom Jozef Vičan.     Novým členom predsedníctva odovzdal dekréty podpredseda vlá…

Zasadnutie Akreditačnej rady pre kontinuálne vzdelávanie pedagógov

     Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa uskutoční v utorok 10. n…

Rokovanie predstaviteľov Agentúry na podporu výskumu a vývoja

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastní na zasadnutí nového Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Desiati noví členovia v októbri doplnili 13-členné…

Na národnej konferencii boli ocenení mladí úspešní športovci a ich tréneri

     Na dvojdňovej národnej konferencii konanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si  5. novembra 2009 prevzali ocenenie tréneri a medailisti z medzinárodných súťa…

Minister Ján Mikolaj otvoril národnú konferenciu o školskom športe

     Zhodnotenie súčasného stavu školského športu, od základných až po vysoké školy, a návrhy východísk na ďalšie obdobie sú predmetom dvojdňovej konferencie, ktorá sa dnes začala na Štrbskom Plese…

Výsledky výskumu a vývoja budú opäť bližšie k praxi vďaka 45 miliónom eur zo štrukturálnych fondov EÚ

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódovým označením OPVaV-2009/2.2/04-SORO a OPVaV-2009/4…

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli ocenené významné vedecké osobnosti a vedecké tímy

Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 2009 si z rúk  ministra Jána Mikolaja v stredu 4. novembra 2009 prevzali významné osobnosti vedeckého života na Slovensku. Ocenenia …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku