» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Medzinárodný odborný seminár o vzdelávaní rómskych detí

Medzinárodný odborný seminár o vzdelávaní rómskych detí

18.11.2009

 

O tvorivosti a inováciách vo vzdelávaní detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia sa bude hovoriť na medzinárodnom odbornom seminári v Poprade. Podujatie sa uskutoční v dňoch 19. – 20. novembra 2009.

Jeho cieľom je prezentovať riešenie problematiky vzdelávania rómskych detí a žiakov a detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v členských štátoch „Dekády“ (ide o program začleňovania rómskej populácie na roky 2005 – 2015). Okrem prezentácie tvorivých a inovatívnych postupov vo výchovno-vzdelávacom procese si účastníci podujatia vymenia poznatky a skúsenosti aj z  integrovaného vzdelávania týchto detí.

Rokovanie sa uskutoční vo forme odborných referátov, ktoré budú následne prerokované v troch paralelných pracovných skupinách.

 

Miesto a čas: Hotel Satel, Poprad, 19. - 20. november 2009.