Oznámenie o zmene v sústave študijných odborov

12.08.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo zmeny v sústave študijných odborov SR, konkrétne sa zmeny týkajú študijných odborov:

  • röntgenológia a rádiológia
  • výzbroj a technika ozbrojených síl
  • národná a medzinárodná bezpečnosť
  • vojenské spojovacie a informačné systémy

Aktuálne znenie opisov uvedených študijných odborov je zverejnené na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=413.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku