Oznámenie o výsledkoch hodnotenia žiadostí a výške poskytnutých dotácií

Žiadosť o dotáciu predložili štyri vysoké školy: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Trnavská univerzita v Trnave (TRUNI), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB).

Komisia na posúdenie žiadostí o dotáciu uskutočnila hodnotenie predložených žiadostí a stanovila bodové hodnotenie nasledovne:
Vysoká škola Počet bodov (1. hodnotiteľ) Počet bodov (2. hodnotiteľ) Priemer bodov
UPJŠ 62 66 64
UK 51 63 57
TRUNI 46 55 50,5
UMB 22 36 29

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil dotácie pre jednotlivé vysoké školy podľa návrhu komisie v nasledovnej výške: 

Vysoká škola Poskytnutá výška dotácie (v eurách)
UPJŠ 98 483
UK 74 525
TRUNI 70 985
UMB 0

  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky