Oznámenie o schválení nového opisu študijného odboru verejná politika a verejná správa

  • Dátum: 07.11.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo zmenu v sústave študijných odborov SR. Zmenya sa týka opisu študijného odboru 3.1.7. verejná politika a verejná správa
Aktuálne znenie opisov uvedených študijných odborov je zverejnené na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=413.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku