Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO klinická farmácia

14.08.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky – zmenu opisu študijného odboru klinická farmácia.

K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 15. septembra 2013.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku