Navigácia

Oznam pre členov, pozorovateľov a partnerov Komisie pri MV OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie

Vážení členovia a pozorovatelia Komisie pri MV OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie,

vážení partneri,


v zmysle záverov z 13. rokovania Komisie pri MV OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 12. 2019 si Vás dovoľujeme informovať o nasledovných termínoch konania rokovaní pri „Okrúhlom stole“, ktoré sa uskutočnia vo Vedeckom parku, Ilkovičova 8, v Bratislave:

 

07. 01. 2020 utorok

- o 09:00 – rokovanie pri OS k návrhu zámeru NP/dopytovej výzvy (VÚDPaP)

- o 12:00 – rokovanie pri OS k zámeru NP V_18 NP „Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov“ (ŠPÚ)

- o 14:30 – rokovanie pri OS k zámeru NP V_23 NP „Škola bez nenávisti“ (Iuventa)

 

08. 01. 2020 streda

- o 13:00 – rokovanie pri OS k zámeru NP V_24/25 „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ (ŠIOV/ŠPÚ)

 

 

Informáciu o Vašej účasti na predmetnom rokovaní nám zašlite do 03. 01. 2020 na adresu sekretariat.komisiapo1@minedu.sk . Uveďte prosím konkrétne stretnutie (vo forme deň, hodina), ktorého sa plánujete zúčastniť.

Skočiť na začiatok stránky