Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2022

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2022

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako N – nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva. 

 

 

Skočiť na začiatok stránky