Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2022

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciovaných riešiteľmi sa zverejňuje rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2022.

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako N – nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť.

V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť z vysokej školy, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako riešený v rezorte školstva. Z tohto dôvodu je potrebné tento stav upraviť aj aktualizáciou, aby riešiteľský kolektív za školskú časť nemal blokované účasti/kapacity pri snahe podať si nový projekt v nasledujúcom roku. Zástupca za rezort školstva na to upozorní vedúceho projektu zo SAV pred podávaním najbližšej aktualizácie riešiteľského kolektívu.

Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty VEGA, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcom rozpise (od týchto projektov sa na konci riešenia požaduje aj podanie záverečnej správy).

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky