Oznam o vykonanej zmene v sústave študijných odborov SR - opis študijného odboru medzinárodné právo

23.06.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje schválenie zmien v sústave študijných odborov SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Jedna zo zmien sa týka opisu študijného odboru medzinárodné právo, konkrétne doplnenia predmetného opisu o vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi, pričom ako príbuzný študijný odbor sa uvádza študijný odbor ústavné právo.
Ďalšími zmenami sústavy sú doplnenie časti opisov "Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi" o príbuzný študijný odbore právo, a to v prípade opisu študijného odboru ochrana osôb a majetku a študijného odboru bezpečnostné verejno-správne služby
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku