Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR vykonaných v auguste 2014

15.09.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v mesiaci august 2014 boli v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonané zmeny v sústave študijných odborov SR schválením navrhovaných zmien opisov študijných odborov:

Predmetné zmeny boli zaznamenané a vykonané v sústave študijných odborov SR: http://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku