Otvorená akadémia otvára dvere

05.05.2017
     V piatok 5. mája Slovenská akadémia vied za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana prezentovala spustenie stratégie OTVORENÁ AKADÉMIA.
     Stratégia vychádza z poslania SAV, ktorá realizuje špičkový výskum vo vybraných smeroch prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných odborov, na ktoré má optimálne predpoklady a zdroje. 
     „Prichádzame s ponukou deviatich výskumných programov pod spoločným názvom Otvorená akadémia. Programy sú zamerané na konkrétne využitie v rozmanitých oblastiach života spoločnosti. Stratégiou tohto programu je poskytnúť expertné poznatky, informácie a riešenia tém a problémov na báze multidisciplinárnych vedeckých výskumov,“ uviedol nový projekt SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík.
     „Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, ktorá prináša neustále otváranie nových tém. Veľmi oceňujem, že jednotlivé výskumné programy Otvorenej akadémie si dali za cieľ pokryť skutočne široké spektrum života našej spoločnosti,“ ocenil projekt SAV minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Otvorená akadémia je postavená na dvoch základných pilieroch. „Chceme byť špičkovou vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorej výsledky jej zabezpečia pevné miesto v európskom kontexte a chcem, byť spoločensky užitočnou inštitúciou, ktorej výsledky prinášajú riešenia problémov dôležitých pre spoločnosť, krajinu, jej ekonomiku, kultúru, štát – verejnosť,“ zdôraznil podpredseda SAV prof. Emil Višňovský. 
     SAV je otvorená inštitúcia a vo vedeckom a výskumnom priestore nielen reaguje na aktuálne požiadavky doby, ale je otvorená ďalším výzvam a témam. Pod ponukou deviatich hlavných výskumných tém Otvorenej akadémie sa skrýva celkovo 49 výskumných tém zo všetkých základných oblastí výskumu a podľa potrieb spoločnosti môžu pribúdať ďalšie.
     Každá hlavná téma má svojho koordinátora, špičkového odborníka a ďalších subkoordinátorov, pričom SAV spolupracuje s mnohými ďalšími vedeckými pracoviskami, odborníkmi, výskumnými partnermi, predovšetkým z vysokých škôl, z rezortných inštitúcií či so spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi a ďalšími riešiteľmi.

Výskumné programy:
1/ Nové materiály a technológie pre všetkých,
2/ Medzi Zemou a vesmírom,
3/ Informácie a komunikácia,
4/ Zdravá krajina 21. storočia,
5/ Zdravé potraviny pre všetkých,
6/ Veda pre kvalitný život,
7/ V akej spoločnosti žijeme?,
8/ Ako myslíme, cítime, konáme?
9/ Akí sme a prečo?

Viac o Otvorenej akadémii nájdete na webovej podstránke SAV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku