Operačné programy predstaví konferencia s medzinárodnou účasťou

  • Dátum: 26.11.2007

     Národná konferencia „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia" 27. novembra 2007 v Bratislave predstaví odbornej verejnosti možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Na zasadnutí vystúpi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová. Pozvanie prijal aj komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla.
     Konferenciu pripravilo Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré riadi Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Je financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Miesto konania: City hotel Bratislava, Seberíniho 9, salónik F2 (prízemie).

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku