Navigácia

Odchodné

Finančné prostriedky na odchodné sa poskytujú podľa § 7 ods. 14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Odchodné sa vypláca podľa §76a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytne prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy na základe žiadosti zriaďovateľa školy podanej regionálnemu úradu školskej správy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku.  

O odchodné žiada škola svojho zriaďovateľa formou prílohy č. 1

Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na odchodné regionálnemu úradu školskej správy formou prílohy č. 2.

Regionálny úrad školskej správy predkladá ministerstvu žiadosti na odchodné za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti sumárne podľa typu zriaďovateľa (K, V, O, C, S) a ekonomickej klasifikácie formou prílohy č. 3.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky