Odborný seminár pod záštitou ministra školstva SR

30.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj počas seminára predstaví 1. októbra 2008 legislatívny zámer zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave.
    
Nový zákon má vytvoriť funkčný systém koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.  

Po rokovaní sa uskutoční tlačová konferencia.
Miesto a čas TK:
Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava, 16.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku