Odborníci NÚCEM sa predstavia v rámci Európskej noci výskumníkov

23.09.2014
     Na najväčšom festivale vedy na Slovensku, Európskej noci výskumníkov, sa v piatok, 26. septembra 2014, predstavia i výskumníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
     Záujemcom o vedu predstavia svoje aktivity v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Verejnosť si tak bude môcť vyskúšať elektronické testové úlohy, či vypočuť prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní.
     „Podpora vedy a výskumu je pre ministerstvo školstva dôležitá. Radi podporíme dobré myšlienky a zaujímavé projekty ako mladým ľuďom zatraktívniť vedu, o ktorej majú často skreslené predstavy. Je v nich však potenciál pre rozvoj vzdelanosti na Slovensku“, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.
     Bohaté aktivity vo forme prednášok i mini učebňa sú pripravené pre návštevníkov práve v Bratislave. Novinkou bude prednáška s názvom Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia? Ukrýva sa v nej podstata pridanej hodnoty vo vzdelávaní, ktorú skúmajú odborní pracovníci NÚCEM-u v národnom projekte. Prezentácia dvojice výskumníkov RNDr. Márie Kolkovej a PhD. Ing. Pavla Kaclíka bude zaujímavá nielen pre odborníkov, učiteľov, ale i rodičov školopovinných detí a študentov.
     Prednáška so zameraním na pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa počas Európskej noci výskumníkov uskutoční v piatok 26. septembra 2014 o 14:00 hod. vo V-klube Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 (oproti Starej Tržnici).
     NÚCEM zriadi vo V-klube Národného osvetového centra aj mini učebňu, kde si návštevníci festivalu môžu na notebookoch vyskúšať moderné elektronické úlohy so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý vychádza z výrokov pedagóga J. A. Komenského. Testy z gramotností sú určené predovšetkým na to, aby žiaci využili svoje vedomosti v riešení príkladov, ktoré vychádzajú zo situácií v živote.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku