Od unikátnych vynálezov až k svetovým patentom

06.07.2015
     Vďaka eurofondom sme opäť bližšie k slovenskému aj svetovému patentu. Unikátne vynálezy vo svete výskumu nájdeme aj u nás. Príkladom je úspešný dopytovo-orientovaný projekt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci operačného programu Výskum a vývoj, orientovaný na inovatívny výskum polymérnych materiálov a prenos technológií do praxe.
     Ešte 18. júna 2015 v Nitre slávnostne otvorili na STU Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. Centrum je súčasťou projektu Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov, realizovaného prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU -  od 1.7. už pod názvom Výskumná agentúra).
     Projekt zastrešuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU spolu s  partnermi z komerčného prostredia. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala finančný príspevok vo výške viac ako 2,3 milióna eur. Vzniklo tak špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov.
     Najmodernejšie prístroje umožňujú aj testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry. Centrum sa zameriava najmä na výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a  prenos technológií z laboratória do praxe. Vedci momentálne upriamili svoju pozornosť na využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV a teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.
     Projekt si kladie za cieľ prepojiť výskum s praxou. Metódy dostupné v centre spolu s kvalifikovaným personálom môžu spracovateľom a výrobcom pomôcť efektívne zlepšovať technologické procesy v podnikoch. Centrum  bude k dispozícii aj výskumným a vývojovým organizáciám, ktorým uľahčí zapojenie do národných a medzinárodných projektov v oblasti polymérnej chémie a technológie. V neposlednom rade bude centrum slúžiť pre vzdelávanie odborníkov v oblasti technológie spracovania polymérov.
     „STU v Bratislave patrí medzi našich najaktívnejších, najúspešnejších prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Zároveň je jedným z najžiadanejších partnerov v ďalších desiatkach výskumných projektov. Univerzita úspešne implementuje cez ASFEU takmer 30 projektov z oblasti centier excelentnosti, infraštruktúry výskumu a vývoja, prenosu poznatkov do praxe a infraštruktúry vysokých škôl v hodnote spolu za viac ako 52 miliónov EUR“, povedal RNDr. Marián Kostolányi z Výskumnej agentúry, ktorý sa tiež zúčastnil slávnostného otvorenia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku