O pripravovanej reforme školstva sa diskutovalo aj v Prešove

27.01.2017
     Za účasti oboch štátnych tajomníkov rezortu školstva Petra Krajňáka a Oľgy Nachtmannovej sa dnes v Prešove uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie so zástupcami škôl venované tézam Národného programu rozvoj výchovy a vzdelávania. Nadviazalo sa tak na obdobné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo nedávno v Dunajskej Strede.
     Na diskusné fórum Učiace sa Slovensko prijalo pozvanie niekoľko stoviek zástupcov materských, základných, stredných a umeleckých škôl z mesta Prešov, ako aj ďalších miest a obcí z regiónu. Svojou účasťou podporila túto iniciatívu a primátorka Prešova Andrea Turčanová.
      Expertný tím ministra školstva a samotných autorov spomínaného dokumentu reprezentovali Ivan Juráš a Milan Ftáčnik, ktorí v úvode prítomným priblížili cestu, akou dokument vznikal, prezentovali najväčšie zmeny v reforme a v ďalšej časti nechali priestor na otázky účastníkov.
     Štátny tajomník Peter Krajňák ocenil širokú diskusiu, ktorá sa na stretnutí rozprúdila. „Som veľmi rád, že také veľké množstvo učiteľov, riaditeľov, zamestnancov rôznych inštitúcií a inej verejnosti ukázalo, že má záujem participovať na reforme školstva“. Poďakoval sa tiež mestu Prešov za ochotu zorganizovať takúto akciu a vyjadril presvedčenie, že tak, ako sa na ministerstve pracuje na mnohých témach, aj v spolupráci s odbornou verejnosťou budú výsledky určite viditeľné v priebehu najbližších rokov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku