O násilí na športových podujatiach k nám prídu rokovať zástupcovia Rady Európy

05.11.2014
     Opatrenia proti diváckemu násiliu na športových podujatiach budú témou konzultatívnej návštevy členov hodnotiaceho tímu Stáleho výboru Rady Európy k Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, najmä na futbalových zápasoch v Slovenskej republike.
     Delegácia pod vedením predsedu Stáleho výboru Jo Vanheckeho bude v dňoch 7. a 8. novembra 2014 rokovať v Bratislave so slovenskými partnermi, medzi ktorými nebudú chýbať ani zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Hlavným bodom rokovaní bude Národná správa SR, ktorá sumarizuje ustanovenia všetkých právnych predpisov tykajúcich sa problematiky násilia v súvislosti s verejnými športovými podujatiami a predstavuje mechanizmy a stratégie, ktoré majú pomôcť eliminovať ho, vrátane zadefinovania úloh a určenia zodpovednosti zainteresovaných subjektov.
     Súčasťou programu delegácie bude aj návšteva viacerých športových areálov – zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave, futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave, ako aj účasť na zápase najvyššej futbalovej súťaže MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava a stretnutia s fanúšikmi oboch klubov.
     Na Slovensku je od 1. februára 2014 účinný nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý priniesol viacero nových nástrojov na potláčanie diváckeho násilia. Takisto podrobnejšie zadefinoval povinnosti organizátorov pri zabezpečovaní priebehu podujatí, pri ktorom môžu požiadať o pomoc aj políciu. "Policajný zbor môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie", uvádza sa v zákone (§18, ods. 4). Zákon takisto umožňuje využiť policajné zložky aj ako súčasť preventívnych bezpečnostných opatrení, ak ide o podujatie s osobitným režimom.
     Zákon stanovil aj nové sadzby pokút v súvislosti s diváckym násilím, respektíve s pochybeniami organizátorov. Celých 50 % z vybraných pokút smeruje na transparentný prevádzkový účet, z ktorého sa financuje Informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku