O jazykovej politike na Slovensku s eurokomisárom L. Orbanom

23.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa stretne dnes 23. októbra 2008 s komisárom EÚ pre viacjazyčnosť Leonardom Orbanom. Diskusia na tému Viacjazyčnosť v širšom kontexte a presadzovanie výučby jazykov bude vychádzať  z akčného plánu pre jazykové vzdelávanie, ktorý prijala Komisia v septembri t. r. pod názvom „Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok".

Miesto a čas: MŠ SR, Stromová 1, 4. posch., 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku