O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu školy žiadať už len tri dni

02.03.2016
     Ministerstvo školstva vyčlenilo na telocvične v rámci výzvy 10 miliónov eur.  Deväť miliónov je určených na rekonštrukciu, dostavbu alebo výstavbu telocviční a 1 milión na ich vybavenie. Školy, ktoré majú záujem získať dotáciu sa o ňu môžu uchádzať už len tri dni.
     Za peniaze si môžu napríklad vynoviť palubovky či zrekonštruovať elektroinštaláciu. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení. „To by malo pokryť tie najurgentnejšie stavy a je to prvý krok k zlepšeniu stavu slovenských telocviční a podpore športu,“ povedal minister školstva Juraj Draxler.
     Na základe zberu údajov máme približne 255 plneorganizovaných štátnych základných škôl a 50 štátnych stredných škôl, ktoré dokonca nemajú telocvičňu vôbec. Mnohé z nich preto nechávajú cvičiť deti napríklad na školských chodbách.
     Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.

     Zároveň, ministerstvo školstva vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy aj školám zriadeným okresným úradom v sídle kraja, v celkovej sume 300 000 eur. Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja v štruktúre podľa vzoru zaslaného ministerstvom. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 11. marca 2016 do 24.00 h.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku