Nové učebné pomôcky skvalitnia štúdium budúcim auto opravárom

30.10.2014
     Zabezpečenie inovatívnych vzdelávacích nástrojov študentom stredných odborných škôl zameraných na automobilový priemysel bolo hlavnou témou záverečného workshopu medzinárodného projektu Profesional Automotive Training, ktorý sa konal 28. októbra 2014 v Bratislave. Jeho výsledkom je zabezpečenie nových učebníc, či IKT technológii na vzdelávanie pre viac ako 500 študentov na Slovensku i v Čechách.
     Na workshop, ktorý bol zameraný na sumarizáciu a prezentáciu dosiahnutých cieľov a výsledkov aktivít projektu, sa prihlásilo 31 zástupcov stredných odborných škôl so zameraním na prípravu pre automobilové profesie a zamestnávateľov. 
     Odborným garantom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako priamo riadená organizácia Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR. Riaditeľ ŠIOV Ivan Stankovský spolu s vedením Strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave predstavili inovatívne učebné nástroje pre prípravu v automobilových povolaniach - Diagnostika  a opravy automobilov, Klampiarska technológia a Lakovnícka technológia. 
     Nové učebnice, šesť online modulov či 300 interaktívnych obrazoviek a IKT tréningy pre prácu s interaktívnym portálom bude využívať vďaka projektu Profesional Automotive Training vo vyučovacom procese 500 študentov dvoch stredných odborných škôl automobilových na Slovensku a v Českej republike a takmer ďalších 20 000 študentov, pedagógov a zamestnancov automobiliek nielen v SR, ale aj v zahraničí.
     Inovatívne vzdelávacie pomôcky využívajúce odborný obrazový a video materiál, ktoré sú osvedčené a používané napríklad aj vo Veľkej Británii a v Česku,  skvalitnia vzdelávanie v učebnom odbore Autoopravár.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku