Nová poštová známka na pamiatku obetí holokaustu

24.03.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan navštívil Výstavu „Pocta obetiam holokaustu“ a zúčastnil sa slávnostnej vernisáže pri príležitosti inaugurácie novej poštovej známky „Pocta obetiam holokaustu“. 
      Do projektu sa zapojili študenti 3. ročníka grafiky zo Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, ktorých práce prezentujú pohľady na tému holokaustu zhmotnené do skíc a grafík vyhotovených formou leptu.
     Výstavou a vydaním poštovej známky s rovnakým názvom si Slovenská pošta a Poštové múzeum pripomenú tragické udalosti druhej svetovej vojny a uctia si pamiatku jej obetí. Záštitu nad výstavou, ktorá predstaví študentské návrhy uvedenej poštovej známky, prevzal veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku, J. E. Zvi Aviner Vapni.
     Poštová známka s rozmermi 26,5×44,1 mm vrátane perforácie vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami a technikou ofsetu ju vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha. Motívom známky je detail prúžkovaného odevu so žltou hviezdou a štítkom s dátumom 25.3.1942, ktorý symbolicky pripomína deň prvého transportu žien židovského pôvodu zo Slovenska do Osvienčimu. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky je jedna z vystavujúcich študentiek, Karin Uváčková.  Známka je v nominálnej hodnote 0,85 EUR.
     Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 24.3. 2017 a domicilom mesta Poprad. Motívom prítlače FDC obálky je kufor s motívom židovskej hviezdy z Múzea Auschwitz-Birkenau; motívom FDC pečiatky je ostnatý drôt. Aj FDC vytlačila pražská Poštovní tiskárna cenin – v tomto prípade technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne. Autorom rytiny FDC je akademický maliar Rudolf Cigánik.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku